วันเสาร์, กรกฎาคม 09, 2559

หยุดหลอกลวงประชาชน

หยุดหลอกลวงประชาชน

ผมได้คุยกับประชาชนหลายๆคน ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสานได้ข้อมูลคล้ายๆกันมาว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารไปตระเวนบอกประชาชนตามหมู่บ้านตำบลต่างๆว่า "ให้รับๆไปเถอะ พวกผมจะได้ไปเร็วๆ เบื่อเต็มทีแล้ว” บ้าง “ รับไปเถอะ คสช.จะได้ไปเร็วๆไง” บ้าง
หรือไม่ก็บอกว่า “รับๆไปเถอะ จะได้มีเลือกตั้ง อยากเลือกใครก็ไปเลือกเลย”

ผมไม่ต้องการร้องเรื่องนี้กับคสช.หรือทางกองทัพ เพราะก็คงปฏิเสธตามเคย แต่อยากให้กกต.ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้นและอยากให้กกต.พูดให้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ทหารและข้าราชการอื่นๆสามารถทำอย่างนี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็อยากให้กกต.ออกมาเตือนเสียบ้าง ไม่ใช่ทั้งเตือนทั้งขู่พวกที่แสดงความเห็นในทางไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรมนูญอยู่ฝ่ายเดียวอย่างที่เป็นอยู่

ที่ผมอยากจะแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ ก็คือ การไปพูดชี้นำอย่างที่ยกมาข้างต้นนี่แหละที่เป็นการชี้นำแบบบิดเบือน เพราะตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนี้ เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว คสช.ยังคงมีอำนาจต่อไปจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ารับหน้าที่และบรรดาคำสั่งคสช.ก็ยังมีผลอยู่ต่อไป นอกจากนี้คสช.ยังสามารถออกคำสั่งต่างๆได้อีกเท่าใดก็ได้ คำสั่งเหล่านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นเมื่อร่างฯผ่านความเห็นชอบในการลงประชามติแล้ว คสช.ก็ยังมีอำนาจต่อไป ซ้ำยังจะเข้มแข็งกว่าเดิม เพราะอ้างได้ว่าประชาชนเห็นชอบด้วยแล้ว

ส่วนทหารที่มีบทบาทอยู่ตามตำบลหมู่บ้าน ไม่ว่าจะด้วยอาศัยอำนาจตามคำสั่งต่างๆของคสช.ในการให้มีอำนาจในการจับกุมคุมขังหรือตรวจค้นฯลฯ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สารพัด ก็สามารถจะมีบทบาทอยู่ต่อไปหรืออาจมากขึ้นก็ได้

ที่ว่ารับๆไปเถอะ คสช.จะได้ไปเร็วๆ จึงเป็นการหลอกลวง

สำหรับที่บอกว่ารับร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะได้มีการเลือกตั้งนั้นก็เป็นความจริงอยู่เหมือนกัน เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่มีความหมายอย่างที่ประชาชนคุ้นเคยเสียแล้ว ก็ในเมื่อจะมีสว. 250 คนที่มาจากคสช.สามารถร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย การเลือกตั้งจะมีความหมายอะไร ประชาชนอาจได้ไปเลือกตั้ง แต่เลือกไม่ได้ คนที่จะมาเป็นนายกฯอาจไม่ได้มาจากประชาชนเลยก็ได้

ผมจึงเห็นว่าไม่ควรให้มีการบิดเบือนและหลอกลวงประชาชนอย่างที่ทำกันอยู่และนี่เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ผมไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

..................

ที่มา FB

Chaperon Chaisang