วันเสาร์, กรกฎาคม 09, 2559

คลิปนักข่าวสัมภาษณ์ประธานกลุ่มบุหงารายาเพื่อการศึกษา ว่าด้วยเรื่องเสื้อรณรงค์การศึกษาตาดีกาที่มีรูปแผนที่ 4 จว ที่ถูกกล่าวหาว่าอยากแบ่งแยกดินแดน


https://www.facebook.com/korporsor/videos/1090352384320919/