วันเสาร์, กรกฎาคม 09, 2559

"สมชัย..อย่าโกหกว่าเป็นกลาง" ผจก.ไอลอว์อัดกกต.ให้รอคำตัดสินศาลฯ
https://www.youtube.com/watch?v=MHsbYsDbV7Q

"สมชัย..อย่าโกหกว่าเป็นกลาง" ผจก.ไอลอว์อัดกกต.ให้รอคำตัดสินศาลฯ


jom voice


Published on Jul 8, 2016

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี iLaw และนักวิชาการจำนวน 12 คน ร่วมกันยื่นศาลปกครองให้เพิกถอนให้ ประกาศ กกต.รวมทั้งรายการทางโทรทัศน์ที่ใช้รณรงค์ออกเสียงประชามติว่า ระเบียบ กกต.จำกัดการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมากเกินไป และเป็นการส่งเสริมให้ฝ่ายที่โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญมากกว่า จะเห็นได้ว่า กกต.อาจจะทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมชัย ศรีสุทธิยากร อย่าพยายามโกหกว่า กกต.เป็นกลางกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามไม่ว่าศาลปกครองจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร ไอลอว์ ก็ยังยืนยันว่า พรบ.ประชามติ ขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และยืนยันว่าเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะมีการทำประชามติเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ