วันเสาร์, กรกฎาคม 09, 2559

กัดกันนนนมีคนทักว่า เอ๊ะ 'สีเงิน' กับ 'ฟันดำ' เนี่ยเขาเคยทางเดียวกันไม่ใช่เหรอ
สอง 'ป.' เปลวกับประสงค์ ไหงเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกัน