วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 11, 2559

สรุปข่าวแกล้ง งง... ตัวโครงการจำนำข้าวไม่ผิด ผิดตรงพฤติการณ์ของยิ่งลักษณ์http://www.matichon.co.th/news/32068

สรุปสั้นๆจากข่าว

1. การรับจำนำข้าว 15,000 บาท ประชาชนได้ประโยชน์ รัฐไม่เสียหาย

2. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ทำตามนโยบาย ไม่เป็นความเสียหาย

3. เรื่องดอกเบี้ยจากโครงการจำนำข้าว เนื่องจากไม่ใช่การค้า แต่เป็นการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน ก็ไม่ใช่ความเสียหาย

แต่ อีปู ยังคงต้องรับผิดนะคะ จบข่าว!


ศาสดา

...

ผิดเพราะมีคนรักมากเกินไปไง เกินหน้าเกินตากู