วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 12, 2561

คลิปงานเสวนา 'WAY dialogue: ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด'WAY และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมงาน 'WAY dialogue: ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด' ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 7 ห้อง 701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชวนฟัง dialogue จากงานวิชาการ ‘ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม’

ชวนฟัง dialogue จากผู้เล่นในกระบวนการยุติธรรม ตำรวจ, อัยการ, ทนายความ พวกเขามองเห็นอะไรในกระบวนการยุติธรรม

ชวนฟัง dialogue จากนโยบายเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยุติธรรมจากพรรคการเมือง