วันพฤหัสบดี, เมษายน 05, 2561

3 นักวิชาการนิติศาสตร์ ม.ช. ออกมาถามสังคม กรณี 1,017 ล้าน 147 ไร่ โครงการบ้านพักผู้พิพากษาบนเชิงดดยสุเทพ ไม่ผิดกฏหมาย?
https://www.facebook.com/WorkpointNews/videos/591705811198701/

วันนี้ 3นักวิชาการนิติศาสตร์ ม.ช. ออกมาถามสังคมแล้วครับ

1. ไม่ผิดกฎหมาย ใครตัดสิน ตัดสินส่วนใด ใช้กฏหมายข้อไหน ประเทศนี้มีกฏหมายตั้งมากมาย
ไหนขอหลักฐานที่ว่าตัดสินแล้ว ตัดสินเมื่อไหร่ ใช้หลักฐานใดมาตัดสิน 

2. ยังมีกฎหมายอีกตั้งหลายฉบับที่ไม่ได้ใช้ แล้วรีบพูดได้อย่างไรว่าถูกกฎหมายหมดแล้ว

3. ที่ดินบนเขาลาดชันขนาดนั้น ใช้กฎหมายข้อใดมาตัดสินว่าถูกกฎหมาย ทำเปนที่อยู่อาศัยได้

4. แค่ถามอีกข้อว่า ทำ EIA ละยัง HIA ละยัง โครงการใหญ่ขนาดนี้ 

5. ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนไหนบ้างของโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก มีไหมครับ โธ่ไปขอข้อมูลว่าใครอนุมัติ รายละเอียดยังไม่ได้เลย แค่ขอคุย ยังไม่มาคุย....

อย่างนี้หรือครับ ..ถูกกฎหมาย?