วันพุธ, เมษายน 11, 2561

บทเพลงใหม่ประยุทธ์ สู้เพื่อแผ่นดิน ไม่ฮิตแน่...คนไม่ชอบมากกว่า - ชอบ (112) ไม่ชอบ (739) สู้เพื่อพวกพ้อง ชื่อนี้น่าจะเหมาะกว่านะ

https://www.youtube.com/watch?v=uL6dpbWbxnA

บทเพลงใหม่นายกรัฐมนตรี สู้เพื่อแผ่นดิน ประพันธ์คำร้อง : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียบเรียงเสียงประสาน : พ.ต.หญิง ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้อง : ส.อ. เชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูล อำนวยการสร้างสรรค์ : พล.ต. กฤษดา สาริกา

...

สู้เพื่อพวกพ้อง ชื่อนี้น่าจะเหมาะกว่านะ
เรดาร์8 hours ago


...