วันอาทิตย์, กรกฎาคม 30, 2560

ภาพที่เราจะไม่เห็นในรัฐบาลนี้ เพราะรัฐบาลนี้ไม่สร้างภาพ 🤣🤣🤣

ภาพที่เราจะไม่เห็นในรัฐบาลนี้ เพราะรัฐบาลนี้ไม่สร้างภาพ 🤣🤣🤣 น้ำท่วมฉิบหายทั้งอีสานทั้งเหนือ อย่าว่าแต่นายกฯ เลย รัฐมนตรีก็ยังไม่มีลงพื้นที่ซักคน


Atukkit Sawangsuk

ooo

เธอผู้หยั่งรู้อนาคต