วันอาทิตย์, กรกฎาคม 30, 2560

"ปิยบุตร"ชำแหละ"ศาลฯนักการเมือง"อำนาจพิเศษ ทำลายหลักยุติธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=8s29SQGXVG0

"ปิยบุตร"ชำแหละ"ศาลฯนักการเมือง"อำนาจพิเศษ ทำลายหลักยุติธรรม


Published on Jul 28, 2017
ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า เป็นศาลพิเศษ ตั้งขึ้นเพื่อเอาผิดนักการเมืองทุจริต ทั้งๆ ที่มี ปปช.อยู่แล้ว เมื่อให้น้ำหนักในเรื่องที่จะจับกุมนักการเมืองทุจริตเป็นสำคัญ การรักษาไว้ซึ่งหลักความยุติธรรมจึงลดน้อยลงไป รวมทั้งองค์กรอิสระ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็เช่นกัน กลายเป็นอำนาจที่ 4 แม้จะปลอดจากการแทรกแซงจากนักการเมืองแทรกแต่ก็มีอำนาจอื่นแทรกแซง องค์กรเหล่านี้สร้างปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต