วันจันทร์, กรกฎาคม 24, 2560

คลิปเสวนาประชาชน ผลกระทบ 3 ปี ภายใต้การรัฐประหาร
https://www.youtube.com/watch?v=dAI2oX05aEY

Live! เสวนา “สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร 3 ปี1" 22 กค 2560

MFTV Republic

Streamed live on Jul 22, 2017

.....

Live! เสวนา “สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร 3 ปี1" 22 กค 2560 ช่วงที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=NnkEF6UYBjE&spfreload=5

เวทีเสวนาประชาชน “สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร 3 ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

เวทีเสวนาประชาชน “สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร 3 ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

ผู้ร่วมเสวนาโดย ตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ เลย
พื้นที่เหมืองแร่เหมืองแร่โปรแตชบำเหน็จฯ ชัยภูมิ
พื้นที่ปิโตรเลียมบ้านนามูล ขอนแก่น
พื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล สกลนคร
พื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อำนาจเจริญ
สมาพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
สมาพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)

ดำเนินรายการโดย กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนหนึ่งของเวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2 “แถลงผลกระทบ 3 ปี ของประชาชน” ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ขบวนการอีสานใหม่ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

แถลงผลกระทบ 3 ปี (หลังรัฐประหาร) ของประชาชนเหนือจรดใต้

(https://prachatai.com/journal/2017/07/72521)

....

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...