วันจันทร์, กรกฎาคม 24, 2560

มาตรฐานเดียว... "เสื้อแดงทำอะไรก็ผิด (เยอะด้วย) " 🙁 ยึดทำเนียบจำคุก 8 เดือน หมิ่นอภิสิทธิ์จำคุก 1 ปี!?!