วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2560

(นึกถึง "ซาบซึ้ง" + "เบส อรพิมพ์")... แนะนำ ปฏิบัติการ "น้ำตาซึม" โดยนักทอล์คทหาร "ทีมขุนศึก 41"
นักทอล์คทหาร.....ปฏิบัติการ น้ำตาซึม

"ทีมขุนศึก 41"ชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาค4 โดย พล.ร.5 บรรยายให้แก่ ครูและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช กว่า300 คน โดยหยิบยกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน และปัจจุบัน-อนาคต ทปลุกจิตสำนึกให้มีความรักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างชาติให้มั่นคงปลอดภัย ตามนโยบาย บิ๊กเจี๊ยบ ผบ.ทบ.....โดยมีการใข้ แสงสีแสง สิ่อผสม จนเรียกน้ำตาคนฟังWassana Nanuam

ooo