วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 20, 2560

วาทะประยุทธ์: อ้าว...เวรกรรม... พูดmama.....

จตุพร พรหมพันธุ์ ไม่มีปัญหา จะรับผิดชอบร่วมกับคนไทย ถ้าปรองดองไม่สำเร็จ
https://www.youtube.com/watch?v=tBGRfdF4Dcg

สถานีข่าว ประชาชน

Published on Jul 18, 2017

สถานีเสรีนิยม อย่าลืมSubscribe
https://www.youtube.com/channel/UCu6K...