วันจันทร์, กรกฎาคม 31, 2560

รูปแบบนี้จะมีคนแชร์ไหมหนอหรือจะแชร์เฉพาะพระสงฆ์ทำไม่ดีกัน...
รูปแบบนี้จะมีคนแชร์ไหมหนอหรือจะแชร์เฉพาะพระสงฆ์ทำไม่ดีกัน รูปภาพที่มองแล้วมันปลื้มตันใจพระสงฆ์ร่วมด้วยกันทำอาหารแจกประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครใครเห็นด้วยสนับสนุนช่วยกันแชร์แทนคำสาธุ


Somchit Wongaim