วันจันทร์, กรกฎาคม 24, 2560

สุนัย จุลพงศธร เกาะติดคิดทันข่าว : 3ปีคสช.สร้าง 3ป. ให้ประชาชน หนี้นอกระบบยิ่งวกวน
https://www.youtube.com/watch?v=2GyG_JkCukw&feature=youtu.be

เกาะติดคิดทันข่าว 20 กรกฎาคม 2560

Sunai Fanclub

Published on Jul 20, 2017

รายการ 20 กรกฎาคม 2560
3ปีคสช.สร้าง 3ป. ให้ประชาชน หนี้นอกระบบยิ่งวกวน