วันศุกร์, พฤษภาคม 05, 2560

สัมภาษณ์ ชำนาญ จันทร์เรือง - ปรากฎการณ์ "เนติวิทย์" สะท้อนอะไรในสังคม (คมข่าว - TV24 สถานีประชาชน)
https://www.youtube.com/watch?v=fGesMaKnXLI

สัมภาษณ์ ชำนาญ จันทร์เรือง - ปรากฎการณ์ "เนติวิทย์" สะท้อนอะไรในสังคม


Published on May 5, 2017

คมข่าว - TV24 สถานีประชาชน @TV24Official