วันจันทร์, พฤษภาคม 08, 2560

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับทิศทางการลงทุนใหม่
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับทิศทางการลงทุนใหม่

เก็นตกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

จากเพจ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee ได้รายงาน กิจกรรมที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ืั้ไปต่อปากต่อคำกับเนติวิทย์แล้ว ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการ เดินทางไปบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1452147091758683?ft%5Btn%5D=C&ft%5Bqid%5D=6417371729043607684&ft%5Bmf_story_key%5D=7987009367700896698&ft%5Bei%5D=AI%408a16e6875d79a188aa321e8c6b09b030&ft%5Btop_level_post_id%5D=1452147091758683&ft%5Bfbfeed_location%5D=1&ft%5Binsertion_position%5D=22&__md__=1

โดนเนื้อหามีดังนี้
...............
ในช่วงบ่าย ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทของไทยที่มีการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุขึ้นเอง โดยมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับประเทศคิวบา ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านชีววัตถุในระดับแนวหน้าของโลก นับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก

ในช่วง 4 ปีผ่านมา (2556-2559) บริษัทได้ผลิตยาบำบัดภาวะเลือดจางในผู้ป่วยโรคไตและยาบำบัดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อในผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้ราคายาดังกล่าวลดลงกว่า 56% และช่วยรัฐบาลประหยัดเงินได้ราว 3,000 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทยังมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ยาชนิดอื่นๆ เช่น ยาสำหรับโรคมะเร็งและโรคภูมิแพ้ตนเอง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดราคายาในกลุ่มดังกล่าวได้กว่า 70% และเพิ่มโอกาสในการส่งออกยาได้อีกราว 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาในกลุ่มเหล่านี้ได้มากขึ้น สมกับแนวคิดของบริษัทที่ต้องการดูแลสุขภาพคนไทยให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น

ทุกท่านครับ จากการไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ทำให้ผมรู้สึกว่า การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 นั้น เป็นไปได้จริงและไม่เกินกว่าความสามารถของคนไทยครับ หากคนไทยมีหลักคิดที่ดีและถูกต้อง และมีความสามัคคีร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกันในการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องราวดีๆ แบบนี้ให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและบริษัทของคนไทยครับ
................

เท่าที่เช็คดูข้อมุลเพิ่มเติม

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (Siam Bioscience Co., Ltd.: SBS): บริษัทก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมยาอย่างครบวงจรและยั่งยืน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา จนเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พร้อมใช้ในการบำบัดรักษาโรค บริษัทฯก่อตั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท

ข้อมูลที่น่าสนใจข้างต้นคือการที่ เลือกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับประเทศคิวบา ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านชีววัตถุในระดับแนวหน้าของโลก นับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก

แต่อย่างที่ทราบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นั้นมีความคลุมเครือว่าถึงที่สุดแล้วเป็นองค์กรเภทใด องค์กรของรัฐ /เหนือรัฐ/เร้นรัฐ แล้วกการมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานราชการ ในการทำธุรกิจแล้วผลกำไรจะตกไปอยู่ส่วนไหน

นี่เป็นเรื่องทีต้องติดตาม


ที่มา FB

ooo

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดhttps://www.youtube.com/watch?v=3sQ1WnPTEAs

Siam Bioscience Co., Ltd.

Published on Aug 17, 2014
Siam Bioscience Co., Ltd. is a life-sciences company in Thailand focusing on commercialization of both pharmaceutical and biopharmaceutical products


ooo

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ Siam Bioscience


https://www.youtube.com/watch?v=nNgzeK6UHcs

ทำเนียบ รัฐบาล

Published on May 5, 2017

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “Siam Bioscience ความมั่นคงทางการแพทย์
เพื่ออนาคตคนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้น” และเยี่ยมชมโรงงานส่วนการผลิต ของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 5 พฤษภาคม 2560