วันพุธ, พฤษภาคม 03, 2560

"ลูกตาสีตาสา อย่าสะเออะมาเรียนสายปริญญา ไปเรียนสายอาชีวะนู่น... ให้ลูกผู้รากมากดี เรียนจบปริญญาเถอะเขาจะได้เป็นเจ้านายเอ็ง..."
https://www.facebook.com/kittirattnofficial/videos/1327853017306323/

ประเทศไทย 4.0

"ลูกตาสีตาสา อย่าสะเออะมาเรียนสายปริญญา ไปเรียนสายอาชีวะนู่น... ให้ลูกผู้รากมากดี เรียนจบปริญญาเถอะเขาจะได้เป็นเจ้านายเอ็ง..." ผมไม่ได้กล่าว

ส่วนผมกล่าวอะไรยืดยาว โปรดฟังกันเอาเอง ไม่ชอบก็อย่า like นะ...


Kittiratt Na-Ranong (กิตติรัตน์ ณ ระนอง)