วันพุธ, พฤษภาคม 17, 2560

จีน...พุ่งแซงจากข้างหลัง นักวิชาการไต้หวันพยาการณ์จีนในอนาคตแบบช๊อคทั้งห้องส่ง...https://www.facebook.com/shoot2china/videos/1059482697490389/