วันศุกร์, พฤษภาคม 05, 2560

5 พฤษภาคม 2509 จิตร ภูมิศักดิ นักเขียน กวีและปัญญาชนปฏิวัติถูกสังหาร อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย รำลึกสดุดี ผ่านเสียงเพลง

ขอรำลึกสดุดีจิตร ภูมิศักดิ นักเขียน กวีและปัญญาชนปฏิวัติผู้ถูกสังหารเมื่อ5 พฤษภาคม2509 ผมได้ข่าวท่านเสียชีวิตในกลางปีต่อมา รุ่นพี่ธรรมศาสตร์กระชิบบอกผมขณะเดินสวนกันที่ลานโพธ์ เป็นครั้งที่ได้ยินชื่อจิตร ภูมิศักดิ์ ต่อมาได้รู้เรื่องท่านเพิ่มเติมจากพี่สุวัตณ์ วรดิลก นักเขียนดัง นามปากกา ระพีพร ซึ่งติดคุกลาดยาว ด้วยกัน ว่าจิตร เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ แต่กว่าจะได้ยินบทกวีของท่าน ก็ปลายปี2515 ในที่ชุมนุมหน้าศาลฎีกาต่อต้านประกาศคณะปฏิวิติ299 มีคนเอามาอ่าน เริ่มจากบท
"กูนี่แหละสร้างชาติ ประวัติศาสตร์พัฒนา "

ฟังแล้วปลุกเร้าจิตใจยิ่งนัก ผมได้รู้ประวัตจิตร ภูมิศักดิ์ มากขึ้นอีกจากสหายจัดตั้งคนแรก ผู้อยู่กลุ่มเดียวกับจิตร ที่เรียกว่า กลุ่มคิวบาในคุกลาดยาวด้วนกัน 

แล้วก็ต้องรอหลังกรณี 14 ตุลาคม จึงได้อ่านหนังสือ บทกวีและฟังเพลงของท่าน 

จิตร ภูมิศักดิ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ และตำนานปฏิวัติของไทย ดังเช กูวรา นักปฏิวัติยิ่งใหญ่ของลาตินอเมริกาผู้ถูกประหารโดยรัฐบาลโบลิเวียเมื่อเดือนตุลาคม 2510 หลังจิตร1 ปีแล้วก็จะครบ50 ปีปีนี้

ในโอกาสวันเสียสละชีวิตของจิตรภูมิศักดิ์ ร่วมกันศึกษาจิตใจต่อสู้ของท่าน ดังเพลงวีรชนปฏิวัติของท่าน

'ลูกไทยห้วหาญ สู้เผด็จการ ไม่เคยไหวหวั่น"

และเพลงภูพานปฏิวัติJaran Ditapichai

โพสต์ถัดมา อ.จรัลได้แจ้งว่า...

เมื่อวานนี้ ผมส่งข่าวการจับกุมทนายประเวช และอีก5 คนถึงองค์การสิทธิมนุษยชนยุโรป เจ้าหน้าที่โต๊ะไทย(Thai Desk ) อียู และกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา

ooo

ชีวิตและผลงาน จิตร ภูมิศักดิ์


https://www.youtube.com/watch?v=Gr6QGzehqA8

Subson KKU

Published on Apr 5, 2012

ประวัติของผู้ชาย นาม จิตร ภูมิศักดิ์