วันศุกร์, พฤษภาคม 12, 2560

บก.ลายจุด ชี้ ตรรกกะ มันสมอง เนติวิทย์ เหนือกว่าฝ่าย จารีตนิยม-กลุ่มอนุรักษ์นิยม / รายการ คิดเพื่อไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
https://www.youtube.com/watch?v=uCdtL2bLe44

บก.ลายจุด ชี้ ตรรกกะ มันสมอง เนติวิทย์ เหนือกว่าฝ่าย จารีตนิยม-กลุ่มอนุรักษ์นิยม

Freedom Thailand

Published on May 11, 2017

บก.ลายจุด ชี้ ตรรกกะ มันสมอง เนติวิทย์ เหนือกว่าฝ่าย จารีตนิยม-กลุ่มอนุรักษ์นิยม / รายการ คิดเพื่อไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2560


ooo