วันศุกร์, กรกฎาคม 08, 2559

วาทะหัวดอ วันนี้ V วันนั้น
วันก่อน :

"เราจะทำอย่างนี้ ไม่ว่าใครจะอ้างว่าถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย เราไม่สนใจ"

ลุงกำนันสุเทพ, 23 ธ.ค.56
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=I5guNIfpLhw

วันนี้ :

"เราทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง ต้องทำใจ วันนี้คสช.เป็นรัฏฐาธิปัตย์ คำสั่งเขาคือกฎหมาย นี่ถ้าเขาสั่งให้ผมหยุดผมก็ต้องหยุดทันที ผมก็ต้องเคารพกฎหมาย ผมเป็นคนอยู่ในสังคมผมต้องรู้จักที่จะทำตัวในอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์กติกาของสังคมในขณะนั้นกฎหมายขณะนั้น"

สุเทพ เทือกสุบรรณ, 7 ก.ค. 59
ที่มา : นาทีที่ 11.45 https://youtu.be/UstraSP46yw
แนะนำโดย John Woradet


วิวาทะ V2