วันพุธ, กรกฎาคม 20, 2559

ผลสำรวจกรณี"เนติวิทย์" ไม่ยอมถวายบังคมพิธีถวายสัตย์ฯ นิสิตจุฬาฯ ของ PeoplePoll Thailand ประชาชน รับได้มากกว่ารับไม่ได้ผลสำรวจกรณี"เนติวิทย์" ไม่ยอมถวายบังคมพิธีถวายสัตย์ฯ นิสิตจุฬาฯ


โครงการ PeoplePoll Thailand ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ระหว่าง วันที่ วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 12.30 น. ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 12.30 น. เกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเรื่องสังคมไทยยอมรับได้หรือไม่กรณี"เนติวิทย์" ไม่ยอมถวายบังคม พิธีถวายสัตย์ฯ นิสิตจุฬาฯ

ข่าวประกอบโพล : manager.co.th/OnlineSection/detail/9590000070815

ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 2,606 คน ได้ผลการสำรวจความคิดเห็นดังนี้

ยอมรับการไม่หมอบกราบของเนติวิทย์ ได้หรือไม่ ?

ยอมรับได้ 59.9% (1560 คน)

ยอมรับไม่ได้ 35.7% (930 คน)

ยังตัดสินใจไม่ได้ / ไม่แน่ใจ 2.4% (63 คน)

ไม่แสดงความคิดเห็น 2.0% (53 คน)

-------------------------------------------------

ตอบโพลอื่นๆหลังจากนี้ได้โดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่น - ฟรี - ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับ Android กด https://goo.gl/6frLF8

สำหรับ iPhone และ iPad กด https://goo.gl/Om8GAA

-------------------------------------------------

โครงการ PeoplePoll Thailand ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะต่างๆ ทุกๆวัน ผ่านแอพพลิเคชั่น PeopolPoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยจะสรุปผลการสำรวจและรายงานผลผ่านเว็บไซต์ www.peoplepollthailand.com และแฟนเพจ Facebook : Peoplepoll-พีเพิลโพล


อนึ่ง โครงการนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ โดยความร่วมมือในลักษณะภาคีของ 5 หน่วยงาน คือ

1. คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์
3. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
4. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
5. ทีมงานพีเพิลโพล (กลุ่มอิสระ)

-------------------------------------------------

ที่มา

http://peoplepollthailand.com/poll/result/recent/94