วันอังคาร, กรกฎาคม 05, 2559

"เรือนจำพิเศษประเทศไทย" เมื่อประเทศกลายเป็น"เรือนจำ"
https://www.youtube.com/watch?v=3rW6t7-bbFc

"เรือนจำพิเศษประเทศไทย" เมื่อประเทศกลายเป็น"เรือนจำ"

jom voice

Published on Jul 4, 2016

นายตั้ม จิรวัฒน์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพ สมาคมเพื่อเพื่อน ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน เผด็จการ คสช.ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญในการออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ว่า การแต่งกายด้วยชุดนักโทษเลียนแบบนักโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และออกเดินในย่ายชุมชนเมื่อคืนวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปว่า คนไทยทุกวันนี้ไม่ต่างกับการอยู่ในคุกที่ชื่อประเทศไทย เพราะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐได้ คนไทยอยู่ในระบบอำนาจนิยม ที่คอยกดทับ กีดกันในการคิด หรือการแสดงออก กิจกรรม"เรือนจำพิเศษประเทศไทย" จะขยายให้กว้างขวางขึ้นหาก รัฐบาล คสช.ยังคงละเมิดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน

.....

นกไทย ๆ

%%%%

เกิดเป็นนก
ปีกใช่เพื่อกางยกโผผกผิน
ชื่อว่านกหาใช่จะได้บิน
อย่าริเหินเกินดินรวบปีกมัด
เกิดเป็นไทย
ก็หาใช่จะมีสิทธิ์ผิดถนัด
ถึงชื่อไทยไม่ไทให้รู้ชัด
ต้องจำกัดเสรีที่จะแย้ง


Kasian Tejapira