วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 14, 2559

"เจ้าคุณประสาร"ให้เวลานายกฯ 7 วัน.สร้างความเป็นธรรม กรณีศึกสังฆราช
https://www.youtube.com/watch?v=1ovWcJhRQWE

"เจ้าคุณประสาร"ให้เวลานายกฯ 7 วัน.สร้างความเป็นธรรม กรณีศึกสังฆราช

jom voice

Published on Jul 13, 2016

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่ามหาเถรสมาคม ทำถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันที่จะไม่โปรดเกล้า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช จนกว่าจะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาจากทางดีเอสไอก่อนว่า นายกฯ ต้องวางตัวเป็นกลาง รับฟังเหตุผลทั้งสองฝ่าย ทั้งทางกฎหมาย และพระธรรมวินัย ไม่ใช่รับลูกของอีกฝ่ายโดยตลอด ดังนั้น องค์กรชาวพุทธทั่วประเทศ จะให้เวลา นายกรัฐมนตรี อย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับฟังเหตุผลของแต่ละฝ่าย และวางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้ ไม่ได้หมายความว่าหลังจาก 7 วันไปแล้ว องค์กรสงฆ์และชาวพุทธทั่วประเทศจะออกมาชุมนุมเคลื่อนไหว แต่เป็น 7 วันที่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้วางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขั้นกับทุกฝ่าย หากหลังจาก 7 วันไปแล้วนายกรัฐมนตรี ยังไม่สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายได้ คณะสงฆ์และองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศ ก็จะค่อยหาทางเคลื่อนไหวกันต่อไป