วันจันทร์, เมษายน 18, 2559

น่าเสียดาย... ไทยคดีศึกษา ม.วิสคอนซิน-แมดิสัน ตอนนี้มีปัญหาในการอยู่รอด จากกา­รถูกตัดงบประมาณ และกำลังเร่งระดมทุนเพื่อจั­ดตั้งกองทุนถาวร ThairathTV รายงาน
https://www.youtube.com/watch?v=4nIDcLXMBFM&list=PLg9S5bqtYWfCoPcZo_XrkhH_KQVaILZIj&index=13

ไทยคดีศึกษากับวิสคอนซิน | 12-04-59 | ไทยรัฐเจาะประเด็น | ThairathTV

Published on Apr 12, 2016

ถ้าพูดถึงไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกามีหลายที่­แต่ตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามีอาจารย์มากที่สุ­ดและมีหลักสูตรที่พร้อมมากที่สุดเห็นจะเป็­นที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่เมืองแมดิสันแ­ต่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาในการอยู่รอดจากกา­รถูกตัดงบประมาณและกำลังเรงระดมทุนเพื่อจั­ดตั้งกองทุนถาวร ติดตา จากคุณ ชัยรัตน์ ถมยา รายงาน จากเมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา