วันศุกร์, เมษายน 08, 2559

เชิญฟัง Secretary Kerry กล่าวถึง คุณรจเรข วัฒนพาณิชย์ หญิงไทยคนแรก! ผู้ได้รับรางวัล International Women of Courage Award 2016
https://www.youtube.com/watch?v=cIkQHS6w44I

Secretary Kerry's Remarks at 2016 International Women of Courage Award

นาทีที่ 22.35 กล่าวถึง คุณรจเรข วัฒนพาณิชย์

Rodjaraeg Wattanapanit gives life to the saying that the pen is mightier than the sword. As co-owner of a bookstore and a co-founder of Cafe Democracy in Thailand, she has used her position to promote democracy and freedom of expression at great personal risk. Twice she has been summoned by the authorities to military camps, where she was detained and interrogated. The goal was to intimidate her, but Rodjaraeg refused to surrender to fear. Instead, she reopened her bookstore and continues to host seminars on constitutional rights, free markets, and democracy.

Rodjaraeg Wattanapanit, for your commitment to the democratic rights and freedoms that make societies more peaceful, prosperous, and secure, we honor you as a woman of courage. (Applause.)

ooo

"รจเรข วัฒนพาณิชย์" หญิงไทยคนแรก! คว้ารางวัล International Women of Courage


29 มี.ค. 2559
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ในโครงการ International Women of Courage Award ได้ประกาศรางวัล International Women of Courage ซึ่งมีชาวไทยได้รับรางวัลดังกล่าว คือ "รจเรข วัฒนพาณิชย์" ผู้ก่อตั้งร่วม ร้านหนังสือ "Book Re : Public" และเป็นผู้ก่อตั้งร่วมองค์กรการสร้างความตื่นรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ โครงการ Café Democracy ซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศเพื่อการสร้างความตื่นรู้ทางการเมือง ความเข้มแข็งของพลเมืองและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างเสรี

โดยนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2557 รจเรขถูกเรียกตัวไป "ปรับทัศนคติ" ที่ค่ายทหารมาแล้ว 2 ครั้ง และถูกให้เซ็นข้อตกลงที่ให้งดเว้นจากกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงถูกให้ปิดร้านหนังสือเป็นเวลาร่วมปี แต่เธอยังมีความพยายามในการขับเคลื่อนการตื่นรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิสตรีตลอดมา ทั้งนี้ นับตั้งแต่ร้านบุ๊คส์รีพับลิกได้เปิดอีกครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญอย่างมากของผู้คนที่รวมตัวกัน แลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหาสังคม และพัฒนาหนทางเอาชนะความท้าทายของการเมืองไทย

โดยรางวัล The International Women of Courage Award ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550โดย คอนโดลีซซา ไรซ์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นรางวัลมอบให้โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในทุก ๆ ปี ให้กับผู้หญิงทั่วโลกที่แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ การทำงานและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านสิทธิของผู้หญิง ถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์