วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

RED USA ร่อนจดหมาย ถึงตัวแทน EU ให้ระวังคำโกหกของเผด็จการไทย

RED USA แจ้งตัวแทน EU
ให้ระวังคำโกหกของเผด็จการไทย
อย่าหลงคำหวานและคำสัญญาที่เผด็จการไทยไม่เคยปฏิบัติ

RED USA ร่อนจดหมาย ถึง Dr. Werner Langen
ประธานกรรมาธิการสภา EU ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสมาชิกสมาคม ASEAN เรียกร้องให้กดดันประเทศไทยตามมติของ EU

Dr. Werner Langen จะมาเยือนประเทศไทย
ในเดือนพฤษภาคมนี้และคาดว่าจะเข้าพบบุคคลสำคัญๆ ของไทยหลายคนเพื่อนถ่ายทอดมติและมาตราการกดดันประเทศไทย ของสหภาพยุโรป

หนังสือลงวันที่ 6 เมษายน 2016 ถึง Dr. Werner Langen RED USA ยังแนบจดหมายที่เคยส่งให้ EU, UN, EU-ASEAN และ President Obama ไปด้วย จดหมายที่แนบไปบรรยายการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างละเอียด

ในจดหมายลงวันที่ 6 เมษายน 2016
RED USA ได้แจ้งให้ Dr. Werner Langen ทราบด้วยว่า เผด็จการไทยจะโกหกปลิ้นปล้อนและจะให้คำมั่นสัญญาที่ไม่เคยปฏิบัติจริง อย่างที่เคยโกหกใครต่อใครมาแล้วทั้งโลก

และที่สำคัญที่ยังคงไม่ลืมกันคือเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้ว Dr.Werner Langen ได้ส่งจดหมายในนามของสภา EU เชิญอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรให้ไปเยือน EU แต่รัฐบาลของประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่อนุญาต ยกเหตุผลว่าจดหมายเชิญไม่ใช่ของจริง

จดหมายจาก RED USA ถึง Dr. Werner Langen มีรายละเอียดดังนี้.....

Red-USA
PO BOX 4154
Huntington Beach, CA 92606
Redusa1975@gmail.com
1-562-637-3326

April 6th, 2016

Honorable Dr. Werner Langen
EUROPEN PARLIAMENT
Rue Wiertz; ASP 15 E 102
1047 Brussels
Belgium
Email: werner.lengen@europarl.europa.eu

Subject: Thailand violations

We are very pleased that you are planning to visit Thailand next month. Enclosed are letters that been sent to the UN, EU and also to the US President, which described details of Thailand’s human rights violations. Obviously, the Thai junta still in denied, expecting the international community to overlook their continuing misconducts.

http://www.asiasentinel.com/society/thailand-junta-tighten-screws-shinawatra-country/

We need your firm commitment to enforce the EU Resolution. We are sure that the Thai dictator will continue to lie to you with the same promises and unable to deliver.

Please do not hesitate to contact me at any time.

Respectfully yours,


Kim Lee
Red-USA Executive Director of Foreign Affairs

เอกสารที่แนบไปพร้อมกับจดหมายฉบับนี้
ประกอบด้วย :

1. จดหมายจาก RED USA
ถึงประธานาธิบดีโอบามา
https://www.facebook.com/thairedusala/posts/936371089787193:0

2. จดหมายจาก RED USA ถึง
@ Ban-ki-Moon, UN Secretay-General
@ Jean-Claude Junker, Chairman of EU Commissioner
@ Martin Schutz, President of EU Parliament
@ Charles Santiago, Chairman of ASEAN Parliamentarians for Human Rights
https://www.facebook.com/thairedusala/posts/919463454811290:0