วันศุกร์, เมษายน 01, 2559

"ศึกสงฆ์"รอบใหม่.อาจพลิกโฉม"คณะสงฆ์ไทย"
https://www.youtube.com/watch?v=RaHsaola4qw

"ศึกสงฆ์"รอบใหม่.อาจพลิกโฉม"คณะสงฆ์ไทย"

jom voice

Published on Mar 31, 2016

พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาแห่งประเทศ­ไทย ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia กรณีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาล­แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ต่อไปหลังจากที่หยุดเคลื่อนไหวตามความต้อง­การของรัฐบาลว่า ชัดเจนว่าฝ่ายคณะสงฆรับกิจนิมนต์ของนายกรั­ฐมนตรีเพียงฝ่ายเดียว จึงไม่อยากเป็นเหมือนถูกมัดมือชก จึงออกมากำหนดการเคลื่อนไหวกันอีกครั้งโดย­จะทำทุกวิธีทางที่จะให้รัฐบาลเร่งแต่งตั้ง­สมเด็จพระสังฆราช ส่วนกระแสข่าวที่ว่าการออกมาเคลื่อนไหวของ­คณะสงฆอาจจะเป็นชนวนให้เกิดการปฎิวัติซ้อน­จริงหรือไม่นั้น ไม่ทราบ แต่ถูกกดดันว่าหากไม่หยุดการเคลื่อนไหวก็อ­าจจะถูกดำเนินคดีถึงขึ้นต้องสึกจากความเป็­นพระ อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตามหาก ประเทศไทยว่างเว้นสมเด็จพระสังฆราชไปอีก 5 ปีนับจากนี้ ตามการอยู่ในอำนาจของรัฐบาล คสช.ตามกติกาใหม่ยืนยันได้ว่าจะเกิดสถานกา­รณ์ที่อาจจะนำไปสู่การสร้างประวัติศาสตร์ห­น้าใหม่ของคณะสงฆ์ไทยแน่นอน