วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 01, 2559

รายการชี้ผิดชี้ถูก live : จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐธรรมนูญโจร ของโจร เพื่อโจร
https://www.youtube.com/watch?v=c12da7MKENI

Streamed live 12 hours ago

ทดสอบถ่ายทอดสดรายการนะคะ จากอีกสถานี อื่น จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐธรรมนูญโจร ของโจร เพื่อโจร รายการชี้ผิดชี้ถูก live