วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 13, 2559

"กูว่าไม่เต็ม"

ขอถามนายมีกรรมว่า นาย ก.20000 นาย ข.10000นาย ค.10000นาย ง.10000
นาย ก.ได้สองหมื่นยังไม่ชนะ
เพราะมีคนไม่เลือก
ข.ค.ง รวมสามหมื่น แล้วนาย ข.ค.ง
เอาคะแนนจากนาย ก.มานับรวมให้แต่ละคน ข.ค.ง

เท่ากับไม่มีคนเลือกคนละ4หมื่นคะแนนนะ

แล้วตกลงนายมีกรรมจะให้ใครเป็นผู้ชนะ

ระบุไปเลยประชนชนห้ามเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนิ

ยัดทานยาบำรุงประสาทบ้างนะตาแก่สมองกับ

เก็บตกจากเน็ต