วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 12, 2559

เรื่องเก่า เล่าใหม่... สถิตย์ ไพเราะ อ่านจมเปิดผนึก.ถึงศาล ในงาน ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย 17 มีนาคม 2556
https://www.youtube.com/watch?v=KGCPD3yKBGQ

สถิตย์ ไพเราะ จม.ถึงศาล: Satit Pairoh: a letter to Judges

PrachataiTV

Published on Mar 17, 2013

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย 17 มีนาคม 2556 หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ช่วงสุดท้าย สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลากา­ร