วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 13, 2559

เจาะข่าวตื้น 169 : เจาะรัฐธรรมนูญฉบับมีไช อ่านแล้วคันตูด
https://www.youtube.com/watch?v=8qCZSzOOvwI

เจาะข่าวตื้น 169 : เจาะรัฐธรรมนูญฉบับมีไช อ่านแล้วคันตูด

เจาะข่าวตื้น Shallow News in Depth

Published on Feb 12, 2016

ขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวตื้น 170 ขมิบตูด เพราะเรื่องราวดูถูกสติปัญญาครานี้ จะเป็นการชอนไชลำไส้ใหญ่ของคุณให้คันยุกยิ­กอยู่ตลอดเวลา กับสาระตื้นๆ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่ใครก็ฉุดไม­่อยู่ ขอเชิญเสพย์กันให้ถึงดวงดาวกันได้แล้วนะฮ้­าว์ฟฟ