วันศุกร์, กรกฎาคม 24, 2558

Thai Voice Media สัมภาษณ์ : องค์กรสิทธิฯสากล เรียกร้อง ยกเลิกการสรรหา กสม.ใหม่ เกรงเพิ่มวิกฤติละเมิดสิทธิ์คนไทย
องค์กรสิทธิฯสากล เรียกร้อง ยกเลิกการสรรหา กสม.ใหม่ เกรงเพิ่มวิกฤติละเมิดสิทธิ์คนไทย

jom voice

Published on Jul 23, 2015

นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชนสากล ( Human Rights Watch) ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เตรียมเสนอแต่งตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม.จำนวน 7 คน แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระว่า องค์การสิทธิมนุษยชนสากล จะออกแถลงการณ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชา­ติเพื่อเรียกร้องให้ สนช.ยกเลิกกระบวนการสรรหาทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการสรรหาที่ผ่านมา ไม่มีความชอบธรรม ไม่โปร่ง และได้บุคคลที่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใ­นการต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชน มีเพียง คุณอังคณา นีลละไพจิตร เพียงคนเดียวที่มีผลงานชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายบวร ยสินธร เป็นบุคคลที่นอกจากจะไม่มีผลงานด้านสิทธิม­นุษยชนแล้ว แต่มีผลงานที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษ­ยชนในประเทศไทยอย่างรุนแรง โดยการรณรงค์ให้บังคับใช้ ม.112 เพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ส่วนอีก 5 คนที่เหลือ ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและระดับ­สากลในด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้น องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล เรียกร้องให้ว่าที่ กสม. ทั้ง 7 คนแสดง ปิริตด้วยการลาออก เพื่อเปิดทางให้เกิดการสรรหาใหม่ ที่มีความโปร่งใส ชอบธรรมมากกว่านี้ และหากปล่อยให้ว่าที่ กสม.ทั้ง 7 คน ทำหน้าที่ เกรงว่าจะซ้ำเติมวิกฤติการละเมิดสิทธิมนุษ­ยชนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น นอกจากจะเพิ่มการไม่ยอมรับองค์กรสิทธิมนุษ­ยชนแห่งชาติของไทย ยังทำให้ ประเทศไทย ไม่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากข­ึ้นด้วย "ถามว่านี่คือการวางยาให้ องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นง่อย เพื่อเป้าหมายอะไรหรือไม่" นายสุณัย ตั้งคำถาม.