วันจันทร์, กรกฎาคม 20, 2558

ภัยแล้งกระทบงานประเพณีแห่เทียนทางน้ำ คลองลาดชะโด
ที่มา เพจ  งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด

เรียนแฟนเพจทุกท่าน

เรื่อง งดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ประจำปี 2558

ด้วยภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้น้ำในคลองลาดชะโดที่ถือได้ว่าเป็นสายน้ำสำคัญของชาวลาดชะโด กำลังมีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดเรือขนาดกลางก็ยังสัญจรลำบาก ทางคณะผู้จัดงานจึงมีการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนและ ผู้นำเรือร่วมขบวน มีมติว่า ในปีนี้งดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ประจำปี 2558 เพราะในการจัดงานที่ผ่านมาทุกปี มีเรือเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 100 ลำ ผลจากการสำรวจพบว่ามีเพียงเรือขนาดเล็กที่สามารถร่วมขบวนได้ไม่กี่ลำ เนื่องจากน้ำตื้นมาก อาจจะทำให้เรือโบราณที่ใช้ในขบวนเกิดชำรุดเสียหายได้

ฝากทุกท่านช่วยแชร์ข่าวด้วยนะครับ
...

เหยี่ยวข่าว 7 สี : ภัยแล้งกระทบงานประเพณีแห่เทียนทางน้ำ

Uploaded on Jul 15, 2015