วันเสาร์, กรกฎาคม 25, 2558

"Prayuth Out" เด็กอเมริกันไม่หยุด ไล่"ประยุทธ์" รณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง-ยกเลิก ม.44
"Prayuth Out" เด็กอเมริกันไม่หยุด ไล่"ประยุทธ์" รณรงค์ปล่อยนักโทษการเมือง-ยกเลิก ม.44

jom voice

Published on Jul 23, 2015
Free Thailand "Prayuth" out on July 27. Mike Aguilar ตัวแทนกลุ่ม ENGAGE (Educational Network For Global And Grassroots Exchange) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ว่า แม้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะปล่อยตัว นักศึกษาทั้ง 14 คนออกมาแล้ว แต่รัฐบาลทหารไทยก็ยังคงละเมิดสิทธิเสรีภา­พของคนไทย จับตัวคุมขังประชาชนที่แสดงออกซึ่งสิทธิเส­รีภาพอย่างสันติ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากกลายเป็นนักโทษการเ­มือง ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม ENGAGE ร่วมกับ องค์กรและประชาชนที่รักประชาธิปไตยในอเมริ­กา จัดรณรงค์ต่อต้านเผด็จการทหารไทย และให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง ให้ยกเลิก ม.44 รวมทั้งให้ รัฐบาลรัฐประหารลงจากอำนาจ โดยจะจัดชุมนุมขึ้นที่หน้า สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจอลิส แคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมทั้งจะยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวผ่านท­างกงสุลใหญ่ เพื่อส่งถึงรัฐบาลเผด็จการทหารไทยด้วย ทางกลุ่มขอยืนยันว่า ไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใน­ประเทศไทย หรือถูกซื้อ ถูกจ้างวานจากระบอบทักษิณ แต่ทำเพื่อให้ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายได้ตระหนักว่า รัฐประหาร ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยโดยส่วนใหญ­่ แต่มีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ประโยช­น์จากรัฐประหาร รวมทั้ง อยากให้คนไทยร่วมกันสร้างกลไกที่จะพูดคุยอ­ย่างสันติเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้­นด้วย หลังจากวันที่ 27 กรกฎาคม รวมทั้งจะยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อรัฐบ­าลทหารไทย แล้ว ทางกลุ่มก็จะเคลื่อนไหว ติดตาม เพื่อให้ข้อเรียกร้องได้รับการปฎิบัติ และให้ประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไต­ยโดยเร็ว