วันอาทิตย์, กรกฎาคม 26, 2558

ฟิล์มประวัติศาสตร์ อ.ศิลป์ พีระศรี และลูกศิษย์ขณะกำลังปั้น พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี


ฉันปรับลดความเร็วจากเดิมให้เป็นปกติ และย้อมสีซีเปีย.. ด้วยรักและเคารพ..สิปปภาส เทียนมี..ศิษย์มัณฑนศิลป์ รุ่นที่๒๗...
Posted by Noi Dec on Wednesday, August 13, 2014
https://www.facebook.com/noidec/videos/vb.1179533255/10203300607574170/?type=2&theaterฉันปรับลดความเร็วจากเดิมให้เป็นปกติ และย้อมสีซีเปีย..
ด้วยรักและเคารพ..
สิปปภาส เทียนมี..
ศิษย์มัณฑนศิลป์ รุ่นที่๒๗..
..
ข้อมูลที่ทราบเพิ่มเติม..
..
ในปี ๒๕๕๕ ก่อนงานครบรอบ ๑๒๐ ปี ศิลป์ พีระศรี หอภาพยนตร์ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้โดยบังเอิญ ขณะแปลงสัญญาณกรุหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์ จากฟิล์ม ๑๖ มม. ความยาวไม่ถึง ๒ นาที แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างภาพบันทึกพิธีศพบรรพบุรุษตามประเพณีจีนของครอบครัววิญญรัตน์..
..
ผู้ช่วยปั้นสองคนที่ร่วมอยู่ในภาพยนตร์ หนึ่งในนั้นคือ สิทธิเดช แสงหิรัญ อีกท่านหนึ่งไม่ทราบชื่อ..
..
ฉันอัพโหลดภาพยนต์นี้ไว้ที่dropbox ท่านใดต้องการเก็บไว้ดูดาวน์โหลดได้ครับ..
http://goo.gl/sj52g2
..
อีกแบบนึงใส่เสียงเพลง Santa Lucia
โดยน้ำใจของน้องหมอนโบราณช่วยลงเสียงให้
http://goo.gl/EVuh5L
..
ข้อมูลผู้ช่วยปั้นเพิ่มเติม..
..
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช (ปี๒๔๙๓-๒๔๙๔)
นายสิทธิเดช แสงหิรัญ
นายปกรณ์ เล็กสน
นายสนั่น ศิลากรณ์
ข้อมูลจากวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
..
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนำทอง แซ่ตั้ง..

ที่มา

ศิลปวัฒนธรรม shared Noi Dec's video.