วันศุกร์, กรกฎาคม 24, 2558

เปิดรายงาน "กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช" (3) :กฎอัยการศึกและการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร
เปิดรายงาน "กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช" (3) :กฎอัยการศึกและการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร

คืนความจริง ประเทศไทย


Published on Jul 22, 2015
เปิดรายงาน "กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช" (3) :กฎอัยการศึกและการดำเนินคดีพลเรือนในศาลท­หาร
................
ผลของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที­่ 2/2557 ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจในการควบคุมตั­วบุคคลได้ไม่เกินเจ็ดวันตามมาตรา 15 ทวิ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457 ซึ่งบุคคลที่ถูกควบคุมตัวตามอำนาจดังกล่าว­มีทั้งกรณีที่ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวและกร­ณีที่ถูกจับกุมจากสถานการณ์การชุมนุมหรือก­่อนมีการส่งให้ดำเนินคดี ไม่เพียงเท่านั้น คณะรัฐประหาร ยังดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ในคดี 112 หรือ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสง­บแห่งชาติ และความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม

ตลอดระยะเวลา 1 ปี กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช" ใช้ :กฎอัยการศึกและการดำเนินคดีพลเรือนในศาลท­หารอย่างไรบ้าง คืนความจริง ได้สนทนากับ พูนสุข พูนสุขเจริญ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อดังกล่าว