วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 30, 2558

คลิปจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ วิเคราะห์การเมืองไทย และเล่าถึงความเลวร้ายของ คสช. ในงานคนไทยแอลเอ ร่วมฉลอง 66 ปี วันเกิด ดร.ทักษิณ ชินวัตรท่านจารุพงศ์ เลขาธิการเสรีไทย & คนไทยแอลเอ ร่วมฉลอง 66 ปี วันเกิด ดร.ทักษิณ ชินวัตร

มหาวิทยาลัย ประชาชน Official

Published on Jul 27, 2015
ท่านจารุพงศ์ เลขาธิการเสรีไทย & คนไทยแอลเอ ร่วมฉลอง 66 ปี วันคล้ายวันเกิด ดร.ทักษิณ ชินวัตร 26 กรกฎาคม 2558 โดย ท่านจารุพงศ์ได้วิเคราะห์การเมืองไทยด้วยค­วามห่วงใย และเรียกร้องให้คนไทยทั่วโลก ร่วมมือกับองค์การเสรีไทย เพื่อเปลี่ยนระบอบ
https://youtu.be/YcStl2u7NHo

ooo