วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 23, 2558

นักการเมือง ทุจริตโทษหนักถึงประหาร กฎหมายป.ป.ช.ใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ทหารที่อยากเป็นนักการเมือง นิรโทษกรรมให้ตัวเอง (เออ ความยุติธรรมไทย)
เกิดเป็นนักการเมือง ถูกสร้างวาทกรรมรังเกียจ ทั้งคอรัปชั่น ทำบ้านเมืองเสียหาย ล่าสุดถูกกล่าวหาจากปากท่านผู้นำอีกว่า ประชาธิปไตยทำให้น้ำแล้ง

http://www.naewna.com/politic/169522

เมื่อเกิดการยึดอำนาจ ล้มประชาธิปไตย ก็ตามกวาดล้างนักการเมือง ทั้งยัดคดี ตามล่าถอดถอน ดำเนินคดี ล่าสุดตรากฎหมายใหม่ให้มีโทษถึงประหารชีวิต จากคดีคอรัปชั่น

http://www.posttoday.com/politic/375806

หันมาฝ่ายทหารที่อยากเป็นนักการเมืองบ้าง ใช้ปืนยึดอำนาจเข้ามา แล้วออกกฎหมายนิรโทษความผิดทั้งหมดให้กับตัวเอง

ปัญหาในประเทศไทย ไม่ใช่การแตกแยก ไม่ใช่การไม่มีประชาธิปไตย ไม่ใช่การคอรัปชั่น

แต่ปัญหาใหญ่คือ ไม่มีความยุติธรรม ไม่มีความเท่าเทียมเสมอภาค ฝ่ายมีอำนาจไม่เคยให้อำนาจที่แท้จริงกับประชาชน

และประชาชนบางส่วนก็ตาบอดมืดมัว มองเห็นผิดเป็นชอบ มองไม่เห็นการริดรอนของผู้ถืออำนาจ แถมตกเป็นเครื่องมือในการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยกันเอง

uddthailand