วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 23, 2558

เตรียมฟ้องโลก! ฮิวแมนไรต์วอทช์ไทย จวก"ว่าที่ กสม." ไร้คุณสมบัติ-ใช้ม.112ล่าคนเห็นต่างที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษา ฮิวแมนไรต์วอทช์ ประจำประเทศไทย กล่าวถึงกระแสวิจารณ์ความไม่เหมาะสมของ ว่าที่ 7 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ว่า ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ฮิวแมนไรต์ฯ ประเทศไทย จะร่อนจดหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก รับทราบข้อห่วงกังวลต่อการสรรหา กสม.ไทย ที่ขัดต่อหัวใจสำคัญของหลักการปารีสที่ว่าด้วย หลักสิทธิมนุษยชนสากล เนื่องจากกระบวนการสรรหาไม่โปร่งใส

ทำให้ว่าที่ กสม. ที่ได้มานอกจาก นางอังคณา นีละไพจิตร แล้ว ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีผลงาน ส่งเสริมคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน กลับกันก็ได้สนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและร้ายแรง ใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 เล่นงานคนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

นายสุนัย กล่าวว่า หากเป็นแบบนี้การทำงานของกสม.ก็จะไม่ต่างจากชุดที่ผ่านมา นางอังคณา ที่นับว่าเป็นนักสิทธิ คนเดียวคงทำอะไรไม่ได้มาก ภาพการทำงานที่ออกมาจะไม่ใช่ภาพรวมขององค์กรกสม. แต่จะเป็นเพียงตัวบุคคล อีกทั้งหากมีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องใช้มติตัดสินเสียงของนางอังคณาคนเดียวคงไม่เพียงพอ การสรรหาว่าที่ 7 กสม.ที่ออกมา จึงเป็นภาพสะท้อนของผู้ถืออำนาจในประเทศไทยว่า ไม่เคยให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนั้น ทางฮิวแมนไรต์ฯ จึงขอเรียกร้องให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่ให้ความเห็นชอบ รายชื่อกสม. ตามที่กรรมการสรรหาเสนอ พร้อมให้มีการสรรหาใหม่ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสมากกว่านี้

“ส่วนคณะกรรมการสรรหา กสม.ก็ต้องออกมาตอบคำถามด้วยว่า ทำไมจึงไม่คัดเลือกบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ในทางสิทธิมนุษยชนสากล แต่กลับไปเลือกคนที่ส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง” นายสุณัยกล่าว