วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2558

คลิป ที่นี่ Thai PBS : ลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย รวมตัวขอความเป็นธรรม (21 ก.ค. 58)

Published on Jul 21, 2015
ติดตามชมรายการ “ที่นี่ Thai PBS” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 21.15 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

oooบรรยากาศหน้าศูนย์ราชการ มีพระสงฆ์ กลุ่มชาวพุทธและลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย เคลื่อนไหวเพื่อยื่นหนังสือ ขอความเป็นธรรมกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการตรวจสอบกรณีพระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม และนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ (มปปท.) ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีที่อัยการสูงสุด (ออส.)ในขณะนั้น มีคำสั่งถอนฟ้องคดีที่พระธัมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถูกฟ้องคดีต่อศาลอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการลงชื่อตนเองเป็นเจ้าของในการซื้อขายที่ดิน เมื่อปี 2549 และกรณีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่บรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการปาราชิกของพระธัมชโย

หนังสือที่ยื่นสตง. ได้ระบุ ดังนี้..

ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลวินิจฉัยข้อร้องเรียน พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นั้น กลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโย และชาวพุทธผู้รักความเป็นธรรมและมีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย รู้สึกไม่สบายใจและกังวลต่อผลคำวินิจฉัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและหลักกฎหมาย เป็นการตัดสินโดยใช้อคติ ไม่มีความเที่ยงธรรม อันจะนำไปสู่ความแตกแยกของพุทธบริษัทและชาวไทย

กลุ่มชาวพุทธและลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย ดังมีข้อแท้จริงดังนี้

1.ข้อหาปาราชิกเมื่อ 16 ปี ที่แล้ว ได้ยุติไปแล้วทั้งคดีทางโลกทางธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2549

2.การถอนฟ้องคดี เป็นอำนาจของอัยการสูงสุด และถือเป็นที่สุดแล้ว รื้อฟื้นไม่ได้

3.อัยการสูงสุด ไม่ต้องส่งคำสั่งถอนฟ้องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของอัยการสูงสุดเอง

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ แต่กลับนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาเผยแพร่ และนำมาเป็นประเด็นรื้อฟื้นดคีที่จบไปนานแล้ว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์แต่พระพุทธศาสนาและสังคมไทย นอกจากทำให้เกิดความแตกแยกและความวุ่นวายในสังคมอีกด้วย ขัดกับนโยบายปรองดองของชาติ

ลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยจากทั่วประเทศ จึงมารวมตัวเพื่อแสดงความเห็นอย่างสุภาพชน และขอให้ทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินยุติการกระทำนี้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติสืบไป …

กลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
21 ก.ค. 2558

ที่มา เพจ ปกป้อง สังฆมณฑล