วันอาทิตย์, กรกฎาคม 19, 2558

คำประกาศองค์การเสรีไทย ว่าด้วยการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ ของรัฐบาลเผด็จการทหารไทย กรณีส่งผู้อพยพชาวอัยกูร์ไปจีน ยืนยันจุดยืนการเป็นองค์การตัวแทนของ­ปวงชนชาวไทยส่วนใหญ่ ที่ไม่ยอมรับสถานะของรัฐบาลทหาร
https://www.youtube.com/watch?v=Gu4W9AXVeCc&feature=share

Published on Jul 17, 2015
คำประกาศองค์การเสรีไทย ว่าด้วยการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ ของรัฐบาลเผด็จการทหารไทย The OFHD's Declaration on Universal Human Rights--Uyghurs & Thailand, July 14, 2015
โดย ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน­และประชาธิปไตย เพื่อยืนยันจุดยืนการเป็นองค์การตัวแทนของ­ปวงชนชาวไทยส่วนใหญ่ ที่ไม่ยอมรับสถานะและพฤติกรรมอันละเมิดกฎห­มายสากลและหลักสิทธิมนุษยธรรม พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติกดดันให้เผด็จกา­รไทย คืนอำนาจให้กับปวงชนชาวไทยโดยด่วนต่อไป...
YouTube link: ยูทูป: https://youtu.be/Gu4W9AXVeCc

Link สำหรับคำประกาศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Download the declaration in English and Thai HERE:
http://tinyurl.com/onj5awg OR
http://www.mediafire.com/view/6snsoa9...

เกี่ยวกับองค์การเสรีไทย
Website: http://www.ofhd.org
Inquiries: secretary@ofhd.org

ooo
หมายเหตุไทยอีนิวส์ เพลงประกอบชื่อ Bella Ciao


Canti eTerni - BELLA CIAO for Thailand


Published on May 29, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=qu74nbazOc8

Canti eTerni Ensemble and its director, the popular Italian folk singer and writer LUCILLA GALEAZZI, dedicate the song BELLA CIAO to Thai population. This is the most famous chant of the Italian Resistance, the movement fighting against the domination of the Fascist Regime. Thailand is suffering the enforcement of Martial Law set by the army. We hope that this tragic situation will be solved soon and that democracy will be immediately re-established.
--------------
L'ensemble di canti della tradizione popolare umbra Canti eTerni e la sua direttrice Lucilla Galeazzi dedicano questo canto "simbolo" della Resistenza Italiana contro l'oppressione al popolo thailandese che in questi giorni sta subendo l'instaurazione di una dittatura.

Lyrics:

One morning I woke up
goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye
one morning I woke up
and I found the invader (that means the German troups).

Oh partisan (fighter of the Italian Resistance)
take me away
goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye
oh partisan take me away
'cause I feel as I'm going to die

And if I die as a partisan
goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye
and if I die as a partisan
you will have to bury me

You will bury me at the top of the mountain
goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye
you will bury me at the top of the mountain
under the shadow of a beautiful flower

And all the people passing by
goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye
and all the people passing by
will say "what a beautiful flower!"

And this is the flower of the partisan
goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye my Beautiful, goodbye
And this is the flower of the partisan
who died for our freedom
and this is the flower of the partisan
who died for our freedom

-----

Bella ciao

Una mattina mi son svegliato
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.

O partigiano, portami via,
o bella ciao...
o partigiano, portami via
che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano
o bella ciao...
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.

E seppellire lassù in montagna,
o bella ciao...
e seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.

Tutte le genti che passeranno,
o bella ciao...
Tutte le genti che passeranno
mi diranno "o che bel fior!"

E questo e il fiore del partigiano
o bella ciao...
morto per la libertà
e questo e il fiore del partigiano
morto per la libertà


เพลง ศักดินา (Bella Ciao - Thai version) ร้องโดย ดารุณี กฤตบุญญาลัย


https://www.youtube.com/watch?v=2g8J9xLFgKY