วันอังคาร, กรกฎาคม 21, 2558

รมว คลัง ไปลอนดอนบอกเศรษฐกิจฟื้น ในขณะที่ทุกสำนักปรับเป้า GDP ลง คิดว่าฝรั่งหน้าฉลาดจะเชื่อใหม?

Sopon Pornchokchai


รมว คลัง ไปลอนดอนบอกเศรษฐกิจฟื้น http://goo.gl/bJi2fI ในขณะที่ทุกสำนักปรับเป้า GDP ลง แบบนี้ฝรั่งหน้าฉลาดที่ไหนจะเชื่อ พาทีมใหญ่ไปขนาดนี้ ได้แค่กินข้าวเช้ากับนักลงทุน 12 ราย บ่ายอีก 80 ราย มันจะคุ้มไหม น่าจะเปิดเผยนะว่าเสียเงินไปกี่สิบล้านสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับ

เรื่องเกี่ยวข้อง...

ขุนคลัง บิน "ลอนดอน" พบนักลงทุนต่างชาติ โชว์ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย

มติชนออนไลน์
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะได้จัดงานพบปะนักลงทุนต่างชาติ (Roadshow) ร่วมกับสถาบัน Asia House ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ

โดยในช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับคณะนักลงทุนรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรจำนวน 12 ราย ซึ่งครอบคลุมทั้งสถาบันการเงินและบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

หลังจากนั้น รัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาให้กับนักลงทุนจำนวนประมาณ 80 ราย โดยชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นภายหลังสถานการณ์การเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เป็นต้นมา ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ และภาวะภัยแล้งในประเทศซึ่งรัฐบาลดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้รัฐมนตรีได้กล่าวถึงแผนปฏิรูปเศรษฐกิจหลักที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ด้าน คือ

1.การปฏิรูปภาษีเพื่อเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งและเป็นธรรม อาทิ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างถาวรมาอยู่ที่ร้อยละ 20 การลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง เป็นต้น

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดปัญหาจราจร และเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้เชิญชวนให้นักลงทุนมาร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางตรงผ่านการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน และทางอ้อมผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

3. การขยายโอกาสการค้าการลงทุนจากไทยสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยปรับปรุงสิทธิประโยชน์ บีโอไอปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานข้ามชาติ(IHQ) และศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในไทย (ITC) ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล และจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (National Single Window) เพื่อลดขั้นตอนการทำธุรกิจและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับภูมิภาคในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวส่งท้ายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ตลอดจนภูมิภาคยุโรป โดยกิจกรรม Roadshow ครั้งนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยประสานประโยชน์และยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป

...

อีกเรื่องที่เกี่ยวข้อง...

แรงซื้อ”ชั้นกลาง”ดิ่งไม่หยุด “รถ-บ้าน-ห้าง”ชะลอชัด/เร่งแคมเปญทุกทาง