วันพุธ, กรกฎาคม 29, 2558

ส่งออกโคม่า!! ครึ่งปี 58 ต่ำสุดรอบ 3ปี 6เดือน "พณ."เผย มิ.ย.ต่ำสุดใน 6เดือน เตือน ก.ค.ส่อ “ร่วง” ซ้ำอีก
ที่มา ที่นี่และที่นั่นวันนี้

July 28, 2015

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ยุครัฐบาล คสช.เตรียมการปรับ ครม.ทีมเศรษฐกิจ ดูเหมือนสถานการณ์ยัง “ย่ำแย่หนักยิ่งขึ้น” เมื่อล่าสุด “นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์” ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยยอดการส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2558 พบว่ามีมูลค่า 18,162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ “ลดลงร้อยละ 7.87”

ส่งผลให้ยอดการส่งออกในช่วง 6 เดือน คือตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน 2558มีมูลค่า 106,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐ “ลดลงร้อยละ 4.84”

ซึ่งนับเป็น “ยอดส่งออก” ที่ “ติดลบต่ำสุดในรอบ 3 ปี 6 เดือน” นับจากเดือน ธันวาคม 2554 ซึ่งติดลบร้อยละ 8.15

ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,012 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.21 ทำให้ยอดการนำเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม –มิถุนายน 2558) มีมูลค่า 103,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.91 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรก ไทยยังคงเกินดุลการค้าอยู่ 3,473 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ยังพบว่า “กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์” ได้เผยแพร่เอกสาร “ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ( Export Business Index ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (July 2015 )” โดยระบุอย่างชัดเจนว่า “การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว”

โดยเอกสารดังกล่าว ระบุถึง “ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จำนวน 207 ราย”

ซึ่ง “ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนกรกฎาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 48.3 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเล กระป๋องและแปรรูป ยางพารา เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เสื้อผ้า สำเร็จรูป รองเท้าและชิ้นส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผัก ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งกระป๋องและ แปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เชื้อเพลิงและพลังงาน อาหารสำเร็จรูป”

ส่วน “ดัชนีคาสั่งซื้อใหม่ เดือนกรกฎาภาคม 2558 มีค่า 46.6 สินค้าที่มีคำสั่งซื้อใหม่ ลดลง ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเล กระป๋องและแปรรูป ยางพารา เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนสินค้าที่มูลค่าคำสั่งซื้อใหม่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เสื้อผ้า สำเร็จรูป รองเท้าและชิ้นส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผัก ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งกระป๋องและ แปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เชื้อเพลิงและพลังงาน อาหารสำเร็จรูป”


เรื่องเกี่ยวข้อง...

Thailand's economy tests the junta's steering skills


Nikkei Asian Review
May 21, 2015