วันอังคาร, กรกฎาคม 21, 2558

เลื่อนอีก คดีพธม.ก่อการร้ายบุกยึดสนามบินไป 1 ก.พ.ปีหน้า คุณธนาพล อิ๋วสกุลช่วยรวมข้อมูล คดีแพ่ง พันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย กรณียึดสนามบิน ปี 2551

ที่มา เพจ Thanapol Eawsakul

รวมคดีแพ่ง พันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย กรณียึดสนามบิน ปี 2551
................

กรณียึดสนามบินของพันธมิตรในปี 2551 แม้คดีอาญาจะเลื่อนไปไม่สิ้นสุด

ดู
ศาลเลื่อนตรวจหลักฐานคดีพันธมิตรฯ ก่อการร้ายยึดสนามบิน ไป 1 ก.พ.ปีหน้า
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437386261

แต่ในคดีแพ่ง นอกจากการที่ ศาลได้ตัดสินคดีที่ บริษัท การท่ากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)หรือ ทอท. เป็นโจทก์ฟ้อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำ พธม. กับพวกที่เป็นแกนนำร่วม รวม 13 คน

ซึ่งศาลเห็นว่า เป็นการใช้สิทธิเกินขอบเขตตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 ทำให้กระทบสิทธิของผู้อื่น ทำให้สนามบินทั้งสองแห่งได้รับความเสียหาย ทั้งขณะที่มีการชุมนุมที่สนามบินและหลังจากที่ผู้ชุมนุมได้เลิกการชุมนุมไป แล้ว จึงพิพากษาให้จำเลยทั้ง 13 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์เป็นค่าเสียหายทั้งทางกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นเงินรวม 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 3 ธ.ค. 51 ที่จำเลยนำกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง และให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าฤชาทนายความแก่โจทก์เป็นเงิน 8 หมื่นบาท

แต่จากการแถลงล่าสุดของพันธมิตร พบว่ายังมีคดีแพ่งอีก 2 คดีคือ

- คดี บริษัท วิทยุการบิน จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับจำเลย 14 คน เป็นทุนทรัพย์จำนวน 103,483,141.80 บาท( หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

- คดี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เป็นโจทก์ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับจำเลย 36 คน เป็นทุนทรัพย์จำนวน 575,229,095.83 ล้านบาท(ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

รวมเป็นเงินอีก 675 ล้านบาท

ดู
อดีตแกนนำพธม.ออกคำชี้แจงคดี"ทอท."ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
http://www.thaipost.net/…

แต่ในส่วนของเงินวางค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา ข่าวบอกว่าเดิมทีได้มีการแจ้งจากทนายที่รับผิดชอบคดีว่าต้องใช้ประมาณ 7 ล้านบาท ทำให้มียอดเงินที่บริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเพื่อพันธมิตรสู้คดี สำหรับคดีแพ่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สรุปยอดสุทธิ 9,527,905.86 บาท(เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

ซึ่งมีครบริจาคทั้งหมด นั้น จริงๆ จะใช้แค่ประมาณ 7 แสนบาท ซึ่งเกิดจากการคิดคำนวณที่ผิดพลาด ดังนั้นหากใคร จะขอรับเงินคืน ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาขอรับคืนได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และภายใน 60 วัน กรณีสำหรับคนอยูต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558 โดยติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน หรือนายพิภพ ธงไชย หรือนายศิริชัย ไม้งาม
...

ท่านใดยังหาคลิปตัวเต็มที่ สนธิ ลิ้มทองกล ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา แล้วจัดรายการ ยามเฝ้าแผ่นดิน และได้นำเทปการพูดกับบรรดา พธม.ที่นั่น แล้วมาออกอากาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ทางช่องเอเอสทีวี

คุณธนาพลขอหน่อยครับ
...................

เส้นสายในวังทุกคนสนิทหมด
https://www.youtube.com/watch?v=Z55MmpSyjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z55MmpSyjZQ