วันจันทร์, กรกฎาคม 27, 2558

ไม่เชื่อหย่าลบหรู่กั๊บ...ปี้ๆลุงๆป้าๆซาหริ่มมิบอกแว่ เปนอาถงอาถรรพ์อารายกันจ๊ากโหน่ยเหยองับๆๆ คิกๆๆเจี๊ยกๆๆเอาคนทำพังไปประหารเจดชั่วค่อดๆๆ เจี๊ยกๆๆ

ข้อเสนอ พาลี ตรีเพชร (5555)
...

สิ่งที่ทำให้บรรดา "ขุนศึก" หัวใจเต้นแรง
(ไม่ใช่เสื้อแดง หรือแรงกัดดันจากต่างประเทศ)
................

ฮือพระอาทิตย์ทรงกลด พิธีอัญเชิญ"พ่อขุนราม"
http://www.dailynews.co.th/regional/337171
ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

รูปหล่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสียหายจากอุบัติเหตุขณะเคลื่อนย้าย
https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1679498295604537
เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

ดูรายละเอียด
ผู้บัญชาการทหารบก ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดิ์ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail…

วันนี้ (25 พ.ค.2558) ที่โรงเรียนนายสิบ ทหารบก ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกจัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ณ พื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งมีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้น ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้ รวมทั้งเป็นสถานที่สำคัญและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติ ให้กับประชาชนคนในชาติได้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยช่วงแรก ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีได้ประกอบพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดิ์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ที่จะดำเนินการจัดสร้างนั้น ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพบก (โรงเรียนนายสิบ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนพื้นที่ จำนวน 222 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยส่วน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ในอิริยาบถทรงยืน ความสูง 13.90 เมตร หล่อด้วยเนื้อโลหะสำริดนอก โดยพิจารณาเลือกพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนกสินทร์ จำนวน 5 ไร่ ส่วนที่ 2 พื้นที่ลานอเนกประสงค์ ใช้สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ จำนวน 91 ไร่ ส่วนที่ 3 อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวมและจัดทำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ โดยจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พื้นที่ส่วนที่เหลือ จำนวน 126 ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบและจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวก โดยคาดว่าอุทยานราชภักดิ์จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2558 นี้


ที่มา เพจ
Thanapol Eawsakul