วันพุธ, มีนาคม 25, 2558

'สิงคโปร์' ไม่ได้เจริญเพราะ 'เผด็จการ'


Perspective ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2558 ​

-สิงคโปร์ไม่ใช่ตัวอย่างเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตย 
-ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่วนใหญ่มีประชาธิปไตย
-การปิดสื่อทำให้เราไม่รู้ว่าคนจนสิงคโปร์อยู่อย่างไร

 ที่มา Voice TV

http://news.voicetv.co.th/thailand/183186.html