วันอังคาร, มีนาคม 31, 2558

วาทะเด็ดวันนี้ : ถ้าเป็นคนดีก็ไม่ต้องกลัว ม. 44...แปลตรงๆ ว่า...